top of page

LIDAR - skeniranje iz vazduha

Lidar

 LiDAR tehnologija (eng. Light Detection and Ranging) predstavlja savremen sistem laserskog snimanja područja radi prikupljanja geo-informacija. Primenom ove tehnologije dobija se veliki broj tačaka sa preciznim koordinatama, samim tim i visok kvalitet i detaljnost snimka objekta. Jedna od oblasti primene koja je u ekspanziji je prikupljanje prostornih podataka o elementima transportne infrastrukture, nadzemnih vodova i šumskih područja.. Kako transportni pravci predstavljaju stabilne i relativno nepromenljive elemente saobraćajnog sistema primenom ove tehnologije se dobijaju trajni i precizni podaci koji imaju višestruku primenu u planiranju i održavanju infrastrukturnih elemenata. 

Kao rezultat LIDAR snimanje dobijamo visokokalitetne podatke u obliku oblaka tačaka, a koje možemo iskoristiti za kreiranje:

  • DTM

  • DSM

Ukoliko Lidar senzor psoeduje u RGB kameru u toku obrade podataka dobijami i oblak tačaka koji će biti prikazam u boji.

Lidar senzor može biti montiran na automobil, nošen u ruci, ili na bespilotnoj letelici i tako nam daje bezboj mogućnosti za njegovu primenu za potrebe prikupljanja prostornih podataka.

bottom of page