top of page

Fotogrametrija - snimanje iz vazduha

Na temelju snimaka iz vazduha najbrže i najednostavnije se dolazi do informacija u prostoru u tačno određenom vremenu. Interpretacija takvih informacija izvodi se standardnim i automatizovanim fotogrametrijskim metodama na digitalnim fotogrametrijskim stanicama za različite potrebe. Stereoskopski se prikupljaju 3D topografski podaci za: projektovanje, izradu baza podataka, topografskih karata različitih razmera, kao i za razne analize i vizualizacije prostora. Avio snimanje se sprovodi visokopreciznim digitalnim fotogrametrijskim kamerama. Veličina slikovnog elementa zavisi o potrebi informacije i kreće se od 1 do 50 cm. 

U sklopu fotogrametrijskog odeljka Geojokić d.o.o., podržani su sledeći procesi:

  • izrada projekta aviosnimanja i projekta položaja orijentacijskih tačaka

  • stereoskopsko prikupljanje topografskih i visinskih podataka Zemljine površine i objekata na njoj

  • izrada Digitalnog modela reljefa (DMR), Digitalnog modela visina (DMV) i Digitalnog modela objekata (DMO)

  • izrada Digitalnog ortofota

PROIZVODI I USLUGE:

  • Aerofotogrametrijska snimanja digitalnom kamerom velikog formata 

  • Obrada satelitskih snimaka

  • Planovi leta

  • Digitalni modeli reljefa, Digitalni modeli visina, Digitalni modeli objekata (TIN, GRID)

  • Digitalni ortofoto za različite namene

  • Analiza promena u prostoru na osnovu vremenskog razmaka, praćenje pomeranja, deformacija i izgrađenosti objekata

bottom of page