Fotogrametrija - snimanje iz vazduha

Na temelju snimaka iz vazduha najbrže i najednostavnije se dolazi do informacija u prostoru u tačno određenom vremenu. Interpretacija takvih informacija izvodi se standardnim i automatizovanim fotogrametrijskim metodama na digitalnim fotogrametrijskim stanicama za različite potrebe. Stereoskopski se prikupljaju 3D topografski podaci za: projektovanje, izradu baza podataka, topografskih karata različitih razmera, kao i za razne analize i vizualizacije prostora. Avio snimanje se sprovodi visokopreciznim digitalnim fotogrametrijskim kamerama. Veličina slikovnog elementa zavisi o potrebi informacije i kreće se od 1 do 50 cm. 

U sklopu fotogrametrijskog odeljka Geojokić d.o.o., podržani su sledeći procesi:

 • izrada projekta aviosnimanja i projekta položaja orijentacijskih tačaka

 • stereoskopsko prikupljanje topografskih i visinskih podataka Zemljine površine i objekata na njoj

 • izrada Digitalnog modela reljefa (DMR), Digitalnog modela visina (DMV) i Digitalnog modela objekata (DMO)

 • izrada Digitalnog ortofota

PROIZVODI I USLUGE:

 • Aerofotogrametrijska snimanja digitalnom kamerom velikog formata 

 • Obrada satelitskih snimaka

 • Planovi leta

 • Digitalni modeli reljefa, Digitalni modeli visina, Digitalni modeli objekata (TIN, GRID)

 • Digitalni ortofoto za različite namene

 • Analiza promena u prostoru na osnovu vremenskog razmaka, praćenje pomeranja, deformacija i izgrađenosti objekata

1/3

© 2020 by GEOJOKIĆ DOO BEOGRAD

 • Facebook
 • Linkedin

Geojokić doo

Beograd