top of page

INŽENJERSKA GEODEZIJA

Geodetske podloge

Temelj izrade svakog kvalitetnog idejnog/glavnog projekta ili planiranja ozbiljnijeg zahvata u prostoru su tačne i ažurne geodetske podloge, koje stvaraju što je moguće stvarniji uvid u područje zahvata u prostru. Izrađene geodetske podloge geometar isporučuje u svim formatima koje podržavaju najmodernija programska rješenja.

Iskolčavanje objekata

Prema arhitektonskom projektu smeštenom na katastarski plan objekat se geodetskim metodama iskolčava (smešta) stvarno na terenu. Zavisno o vrsti projekta i traženoj tačnosti  geometar primenjuje odgovarajuće metode iskolčenja.

Praćenje izgradnje

Razni uticaji na izgrađene objekte uzrokuju njihove relativne pomake u prostoru (najčešće sleganje tla). Kako bi se ovi pomaci mogli odrediti potrebno je plansko i sistemsko praćenje izgradnje, u sklopu čega izrađujemo projekat geodetske osnove sa koje opažamo pomake i promene.

bottom of page