KO VLAŠKO POLJE KOMASACIONA PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Komasaciona procena dela KO Vlaško Polje je komsaciona procena koju je uradila naša firma. Površina komasacionog područja je bila 198ha. Ceo posao je završen i pregledni plan je bio izložen na javni uvid. Na pregledni plan nije bio uložen ni jedan prigovor od strane učesnika komasacije.

1/1

© 2020 by GEOJOKIĆ DOO BEOGRAD

  • Facebook
  • Linkedin

Geojokić doo

Beograd