top of page

KO IZVOR I KO BERILOVAC  KOMASACIONA PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Komasaciona procena dela KO Izvor i KO Berilovac je komsaciona procena koju je uradila naša firma. Površina komasacionog područja je bila 320 ha. Ceo posao je završen i pregledni plan je bio izložen na javni uvid.

bottom of page