top of page

KO RADUJEVAC KOMASACIONA PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Komasaciona procena dela KO RADUJEVAC je komsaciona procena koju je uradila naša firma. Površina komasacionog područja je bila 2500ha. Ceo posao je završen i pregledni plan je bio izložen na javni uvid. Na pregledni plan nije bio uložen ni jedan prigovor od strane učesnika komasacije.

bottom of page