top of page

KO BAČKI PETROVAC  KLASIRANJE ZEMLJIŠTA

Katastarsko klasiranje zemljišta u KO Bački Petrovac je posao za koji je bila zadužena naša firma. Površina komasacionog područja je bila 6386ha. Postupak katastarskog klasiranja se ne izlaže na javni uvid, već se izlaganje vrši kroz rešenje o raspodeli komasacione mase.

bottom of page