KO BOTOŠ

KOMASACIONA PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Komasaciona procena KO Botoš je komsaciona procena koju je uradila naša firma. Površina komasacionog područja je bila 6688ha. Ceo posao je završen i pregledni plan je bio izložen na javni uvid.

1/1