top of page

KO BOTOŠ

KOMASACIONA PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Komasaciona procena KO Botoš je komsaciona procena koju je uradila naša firma. Površina komasacionog područja je bila 6688ha. Ceo posao je završen i pregledni plan je bio izložen na javni uvid.

bottom of page