top of page

KO SKORENOVAC I KO PLOČICA KOMASACIONA PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Komasaciona procena KO Skorenovac i KO Pločica je komsaciona procena koju je uradila naša firma. Površina komasacionog područja je bila 8101ha. Ceo posao je završen i pregledni plan je bio izložen na javni uvid. Na pregledni plan nije bio uložen ni jedan prigovor od strane učesnika komasacije.

bottom of page