top of page

KO PLUŽINA

Kompletan proces uredjenja zemljišta komasacijom

Na području dela KO PLUŽINA u Opštini Svrljig firma Geojokić doo je uspešno sprovela kompletan proces komasacije, što podrazimeva:

-Utvrđivanje faktičkog stanja tj, rešavanja svih imovinsko pravnih odnosta na komasacionom području

-komasacioninu procenu vrednosti zemljišta

-projektovanje putne i kanalske mreže

-analitička obrada tabli

-projektovanje novih parcela

-obeležavanje novih parcela i uvođenje učesnika komasacije u iste

bottom of page