top of page

KO GLOGONJ KOMASACIONA PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Komasaciona procena dela KO Glogonj je komsaciona procena koju je uradila naša firma. Površina komasacionog područja je bila 3997ha. Ceo posao je završen i pregledni plan je bio izložen na javni uvid. Na pregledni plan nije bio uložen ni jedan prigovor od strane učesnika komasacije.

bottom of page