KO BARANDA KOMASACIONA PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Komasaciona procena KO BARANDA je komsaciona procena koju je uradila naša firma. Površina komasacionog područja je bila 5215ha. Ceo posao je završen i pregledni plan je bio izložen na javni uvid. Na pregledni plan je bilo uloženo pet prigovora ucesnika komasacije od kojih je jedan usvojen kao osnovan..

1/1