top of page

KO BARANDA KOMASACIONA PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Komasaciona procena KO BARANDA je komsaciona procena koju je uradila naša firma. Površina komasacionog područja je bila 5215ha. Ceo posao je završen i pregledni plan je bio izložen na javni uvid. Na pregledni plan je bilo uloženo pet prigovora ucesnika komasacije od kojih je jedan usvojen kao osnovan..

bottom of page