KO VRŠAC KOMASACIONA PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Komasaciona procena dela KO VRŠAC je komsaciona procena koju je uradila naša firma. Površina komasacionog područja je bila 10444ha. Ceo posao je završen i pregledni plan je bio izložen na javni uvid. Na pregledni plan nije bio uložen ni jedan prigovor od strane učesnika komasacije.

1/1