top of page

KO VRŠAC KOMASACIONA PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Komasaciona procena dela KO VRŠAC je komsaciona procena koju je uradila naša firma. Površina komasacionog područja je bila 10444ha. Ceo posao je završen i pregledni plan je bio izložen na javni uvid. Na pregledni plan nije bio uložen ni jedan prigovor od strane učesnika komasacije.

bottom of page