top of page

KO PAVLIŠ KOMASACIONA PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Komasaciona procena KO PAVLIŠ je prva komsaciona procena koju je uradila jedna privatna firma u Republici Srbiji. Površina komasacionog područja je bila 4224ha. Ceo posao je završen i pregledni plan je bio izložen na javni uvid. Na pregledni plan bio je uložen prigovor od strane samo jednog učesnika komasacije.

bottom of page